Người đông chật cả lối vào - Rủi em nào đến , xin chào ! Kiếp sau !...He...He...Nếu trẻ hơn và nhiều hơn vưỡn...cứ... "Nhận" !

Welcome to my blog

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Tháng 6

                                                                  (Theo gợi ý của blog Lộc Vừng)

Tháng 6 vải chín từng chùm
Sao em (LV) không ngược để đùm "vải" xuôi?


Các bạn (sao chép URL hình ảnh) ở đây chèn vào comment nhé !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang